"Vzdělání přináší mladým lidem umírněnost, starým útěchu, chudým bohatství a bohatým ozdobu."

Diogenés ze Sinópé
starořecký filosof

TOP