Naše služby

 

  1. Příprava k přijímacím zkouškám na osmiletá, šestiletá a čtyřletá gymnázia a střední školy z českého jazyka a matematiky. Připravíme Vaše děti k jednotným přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka (CERMAT). Výuku zajišťují kvalifikovaní učitelé. Ve skupině je maximálně 8 studentů, což umožňuje učitelům osobní přístup ke každému žákovi. Výuka probíhá prezenčně v učebnách HOPE na Palackého třídě 10 v Králově Poli nebo on-line (v případě vynucené absence žáka),

  2. Doučování dalších předmětů na základních, středních školách a gymnáziích.

 

TOP