Test č.1

Harmonogram MF DNES

ČESKÝ JAZYK                           MATEMATIKA

 

ČESKÝ JAZYK

1. 14.3.2022 Pravopis

2. 15.3.2022 Slovní zásoba a tvoření slov

3. 16.3.2022 Skladba

4. 17.3.2022 Tvarosloví / sloh

5. 18.3.2022 Porozumění textu

6. 19.3. 2022 Velký sobotní test

MATEMATIKA

7. 21.3.2022 Rovinná a prostorová geometrie

8. 22.3.2022 Grafy, tabulky a diagramy

9. 23.3.2022 Aplikační a nestandardní diagramy

10. 24.3.2022 Počítání s čísly

11. 25.3.2022 Úlohy pro 7.třídu

12. 26.3.2022 Velký sobotní test